הרשמה לניוזלטר

checked

לקראת מודל אינטגרטיבי של ההתמודדות הרגשית של הגבר עם קשיי פוריות

גב' ג'ודית קדוש- קובלסקי, פסיכולוגית קלינית
המכון לחקר הפוריות ובנק הזרע, בי"ח ליולדות ליס, המרכז הרפואי תל אביב.
גברים חווים אי פריון כנושא מורכב רגשית, שעלול אף להפוך למשבר חיים משמעותי. למרות זאת, קיים פער עצום בכמות העיסוק בספרות המקצועית בין ההתמודדות הרגשית של נשים לעומת זו של הגברים. בדומה לכך, ביחידות הפריון השונות, גברים הסובלים מקשיי פריון פחות מופנים ומטופלים רגשית לעומת נשים.
תפיסות חברתיות סטריאוטיפיות, הנמצאות אף בקרב הגברים עצמם ואולי גם בקרב המטפלים בהם, משפיעות על האופן בו גברים מתמודדים ומבטאים מצוקות רגשיות. מתוך כך, מתפתחים מאפיינים והבדלים ג'נדריאלים של סגנונות התמודדות עם משבר קשיי הפריון, של היכולת לביטוי רגשי, ושל תפיסת הגבריות ופגימותה. תפיסה סטריאוטיפית זו מקשה על היכולת של הגברים לבטא את מצוקתם הרגשית, להתמודד עמה, וכחלק מכך, לפנות לטיפול נפשי.
בנוסף לכך, קשיי הפריון מובילים לחוויה מטלטלת, שלא אחת מציפה קונפליקטים לא מעובדים, ובכך מהווה הזדמנות לעיבוד מחדש – עיבוד שעשוי לאפשר יכולת טובה יותר לעבור פרוצדורות רפואיות שונות, ולקבל בברכה היריון, לידה והורות.
מתוך מקרים טיפוליים שיובאו בהרצאה, אציג מודל עבודה אינטגרטיבי המשלב טיפול נפשי גם מתוך הסתכלות מערכתית, בתיאום עם צוות רפואי וכחלק מטיפול הכוללני במכון הפוריות. בנוסף, מודגשת חשיבות השילוב בעבודה הטיפולית בין גישה והבנה דינמית לבין גישה יותר ממוקדת, ובדיאלקטיקה בין עולם פנימי לעולם חיצוני.
עבור לתוכן העמוד